Kontakt

Aby skontaktować się z naszą redakcją w sprawie opublikowanych treści, w sprawie współpracy, tekstów sponsorowanych, etc. lub jeśli chcesz się czymś podzielić z nami i innymi Czytelnikami, wyślij wiadomość na adres tym_zyjesz.pl_@gmail._com.

UWAGA! Należy usunąć z powyższego adresu WSZYSTKIE podkreślniki, zastosowane w celu ochrony przed botami spamującymi!

UWAGA! W chwili obecnej nie oferujemy zatrudnienia nowym redaktorom i publicystom. Nie odpowiadamy na zapytania pośredników agencji.

UWAGA! Redakcja nie podpisze autora listu, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji tekstu według naszego uznania i bez informowania o tym fakcie ani podawania powodu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułu i doboru zdjęcia. Wysyłając wiadomość oświadczasz, że nadesłany tekst jest Twój i posiadasz do niego pełne prawa, podobnie w przypadku nadesłania wszelkich materiałów w wiadomości. Wysyłając tekst oświadczasz również, że tekst nie narusza niczyich praw, dóbr osobistych oraz nie ujawnia danych wrażliwych innych osób czy podmiotów oraz że przyjmujesz na siebie wyłączną odpowiedzialność za treść tekstu, który przysyłasz do publikacji.