Kontakt

Aby skontaktować się z naszą redakcją w sprawie opublikowanych treści, prosimy o maila na adres redakcja_@_tymzyjesz.pl. Należy usunąć z podanego adresu podkreślniki (zabezpieczenie przed spam-botami).

W sprawie współpracy, tekstów sponsorowanych, etc. prosimy o wiadomość na adres wspolpraca_@_tymzyjesz.pl. Należy usunąć z podanego adresu podkreślniki. UWAGA! W chwili obecnej nie oferujemy zatrudnienia nowym redaktorom i publicystom. Nie odpowiadamy na zapytania pośredników agencji.

Jeśli chcesz się czymś podzielić z nami i innymi Czytelnikami, wyślij tekst na adres listy_@_tymzyjesz.pl. Należy usunąć z podanego adresu podkreślniki. UWAGA! Redakcja nie podpisze autora listu, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji tekstu według naszego uznania i bez informowania o tym fakcie ani podawania powodu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułu i doboru zdjęcia. Wysyłając wiadomość oświadczasz, że nadesłany tekst jest Twój i posiadasz do niego pełne prawa, podobnie w przypadku nadesłania wszelkich materiałów w wiadomości. Wysyłając tekst oświadczasz również, że tekst nie narusza niczyich praw, dóbr osobistych oraz nie ujawnia danych wrażliwych innych osób czy podmiotów oraz że przyjmujesz na siebie wyłączną odpowiedzialność za treść tekstu, który przysyłasz do publikacji.

szkic zastrzeżony przez wydawcę tymzyjesz.pl