Loża masońska w Warszawie Fot. Domena PublicznaLoża masońska w Warszawie Fot. Domena Publiczna

Masoneria, znana też jako wolnomularstwo lub sztuka królewska, to międzynarodowych ruch społeczny o częściowo tajnym charakterze. Przez wieki Kościół Katolicki zakazywał swoim wiernym dołączania do tej tajemniczej organizacji pod groźbą ekskomuniki. Ostatnio Dykasteria Nauki Wiary ponownie rozpatrzyła tę sprawę na wniosek biskupa z Filipin.

Masoneria to ruch, który zapoczątkowali w średniowieczu budowniczy świątyń i obiektów sakralnych („masons”, to po angielsku „murarze”). Ich zajęcie było tak ekskluzywne, że aby bronić tajemnic swojego fachu, mularze zaczęli wymyślać różne kody i symbole, którymi porozumiewali się między sobą.

Jednocześnie praca średniowiecznego architekta wymagała stałego przemieszczania się. Mistrzowie tego fachu podróżowali wówczas po całej Europie, poznając różne kultury i różne prądy myślowe, co sprawiało, że czuli się bardziej „oświeceni” od reszty społeczeństwa. Wolnomularze rozwijali także inne, „tajemne” zainteresowania, jak np. paranauka zwana alchemią (inna jej nazwa to „sztuka królewska”, która jest jednym z synonimów masonerii).

Prawdopodobnie istnieje także nie do końca jasny związek pomiędzy masonami, a rozwiązanym Zakonem Templariuszy (wskazuje na to m.in. część symboli i rytuałów, które są wspólne dla jednych i drugich).

Z czasem tajemnice budownictwa przestały być tak pilnie strzeżone – pozostał jednak cały język symboli i kodów, który rozpalał wyobraźnię szlachty i bogatych mieszczan. Grupy wolnomularskie z cechów budowniczych zaczęły zmieniać się w kluby dyskusyjne ówczesnej inteligencji. Ta przemiana również zeszła się w czasie z kasatą Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, czyli Templariuszy.

Warto tu wspomnieć, że Templariusze byli strażnikami Ziemi Świętej i cieszyli się w Kościele Katolickim wielkimi wpływami. Zakonnicy odpowiadali jedynie przed papieżem, co sprawiło, że stworzyli potężną i bogatą organizację, która miała cechy państwa podziemnego. Zakon rozwiązano pod pretekstem oskarżeń Templariuszy od oddawanie czci diabłu (co ciekawe, z ujawnionych niedawno dokumentów z archiwum watykańskiego, okazuje się, że zakonnicy naprawdę odprawiali niektóre z mrocznych rytuałów – np. plucie na krzyż). Głównym powodem kasaty zakonu była jednak chciwość króla Filipa IV Pięknego, który pragnął przejąć bogactwa rycerzy.

Przez stulecia ruch, z którego wywodzi się wolnomularstwo, nie był oficjalnie jedną organizacją. Pierwsza loża masońska została oficjalnie założona w 1717 roku przez dwóch angielskich pastorów i to od tej daty można zacząć liczyć istnienie masonerii w takim kształcie, w jakim istnieje ona dzisiaj.

Masoneria stała się bardzo ekskluzywnym klubem, w którym mieszała się inteligencja, osoby mające władzę i osoby posiadające pieniądze. Do pierwszych lóż należeli filozofowie i duchowni, ale także królowie. Organizacja cały czas była tajna i posługiwała się językiem symboli i kodów, który wciąż się rozrastał, czerpiąc z biblii oraz różnych mitologii.

Na pewnym etapie rozwoju ruch masoński podzielił się na część brytyjską, która pozostaje konserwatywna i kojarzona jest z prawicą oraz na część francuską, która jest lewicowa i postępowa. Ten podział trwa do dzisiaj.

Masoneria a polityka

Masoneria miała ogromny wpływ na wiele wydarzeń politycznych – w tym na powstanie Stanów Zjednoczonych, czy odzyskanie niepodległości przez Polskę (loże masońskie były wykorzystywane przez polskich niepodległościowców do spiskowania przeciwko władzom rozbiorców).

Po dziś dzień masonami pozostają królowie i królowe Wielkiej Brytanii. Tradycyjnie do masonerii należą także ministrowie spraw wewnętrznych we Francji, którzy zajmują się służbami.

Znani masoni

Do masonerii należeli m.in. pierwszy prezydent USA – Jerzy Waszyngton, a także Benjamin Franklin, czy jeden z przywódców rewolucji francuskiej – Georges Danton.

Znani polscy masoni to m.in. król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Kostka Potocki, Tadeusz Kościuszko, czy Adam Mickiewicz. Ze współczesnych masonów znany jest były prezes zarządu TVP – Bronisław Wildstein, który był nawet Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Co ciekawe – Wildstein związany jest z mediami prawicowymi i zbliżonymi do Kościoła.

Masoneria a Kościół

Kościół Katolicki oraz Kościół Prawosławny mają negatywny stosunek do masonerii. Wynika to po pierwsze z faktu, że rytuały masońskie są tajne, a te, które są znane, uważane są przez Watykan za niebezpieczne. Po drugie masoneria, a raczej jej francuska część, od czasu rewolucji francuskiej ma dość wrogi stosunek do Kościoła Katolickiego.

Katolicy nie mogą wstępować do masonerii. Niedawno biskup z Filipin, który jest zaniepokojony rosnącą liczbą masonów w jego kraju, upewniał się, że zakaz wciąż jest w mocy.

W odpowiedzi na jego zapytanie Dykasteria Nauki Wiary przypomniała stanowisko Kongregacji Nauki Wiary podpisanej w 1983 roku przed ówczesnego prefekta, kardynała Josepha Ratzingera, przyszłego papieża Benedykta XVI, w której stwierdzono, że „wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

Szymon Grot

TymŻyjesz.pl

Fot. loża masońska w Warszawie / domena publiczna

szkic zastrzeżony przez wydawcę tymzyjesz.pl

One thought on “Masoneria a Kościół Katolicki”
  1. Dziękuję. Krótki, zwięzły i zrozumiały artykuł. Takiej wiedzy mi brakowało.
    Może autor napiszę coś więcej na ten temat ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *